Javni oglas Grada Zavidovići za izdavanje u zakup garaža i poslovnih prostorija

Grad Zavidovići je objavio Javni oglas za izdavanje u zakup garaža i poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Zavidovići.

Oglasom se u zakup izdaje 10 garaža i dva poslovna prostora. Garaže iz tačke 1. ovog oglasa izdaju se u zakup na period od pet godina, s početnim iznosom mjesečne zakupnine od 50 KM.

Poslovni prostori iz ovog oglasa se izdaju također u zakup na perod od pet godina, a visina početne mjesečne zakupnine poslovnih prostora određuje se zavisno od zone u kojoj se nalazi. Za prvi poslovni prostor početni iznos zakupnine iznosi 5 KM/m², a za drugi 6 KM/m².

Pravo učešća po javnom oglasu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica, a cijeli tekst oglasa kao i nacrte ugovora je moguće pronaći na internet stranici Grada Zavidovići.