Javni oglas za imenovanja dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići

Na internet stranici Općine Zavidovići objavljen je javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići.

Javni oglas je objavljen u i dnevnim novinama „Oslobođenje“ danas 12. marta 2021. godine. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Član Općinske izborne komisije Zavidovići imenuje Općinsko vijeće, uz saglasnostv Centralne izborne komisije BiH na period od 7 (sedam) godina, koji traje od dana dobijanja saglasnosti.
Kandidati za člana Općinske izborne komisije moraju ispunjavati opće uslove:

  • Član Općinske izborne komisije je osoba sa pravom glasa;
  • Član Općinske izborne komisije je osoba sa odgovarajućom stručno spremom i iskustvom
    u provođenju izbore.

Kompletan javni oglas možete preuzeti ovdje.