Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava – Ured premijer ZDK

Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona objavio je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava koja će se odnositi na sljedeće programske/projektne aktivnosti:

LOT 1 – Finansiranje programskih projekata kojima se doprinosi kvalitetnijoj prezentaciji i informisanju
građana o radu i aktivnostima Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Vlade Zeničko-dobojskog kantona i
kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija

  • Budžet: 30.000 KM za javne ustanove
  • Budžet: 40.000, KM za javna preduzeća
  • Budžet: 200.000 KM za privatna preduzeća i poduzetnike

Minimalni iznos koji se može odobriti po projektu za privatna preduzeća i poduzetnike iznosi 500 KM, a
maksimalni iznosi 7000 KM.

LOT 2 – Finansiranje projekata koji se odnose na oblast nauke
LOT 3 – Finansiranje projekata koji se odnose na oblast kulture
LOT 4 – Finansiranje projekata koji se odnose na oblast sporta i sportskih aktivnosti
LOT 5 – Finansiranje projekata koji se odnose na oblast mladih

Budžet za svaki od navedenih LOT-ova od broja 2 do broja 5 iznosi 50.000 KM, a minimalni iznos koji se može odobriti po projektu iznosi 500 KM a maksimalni iznosi 5000 KM.

Cijeli javni poziv sa pratećom dokumentacijom je moguće preuzeti na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona.