Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta ZDK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu.

Nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uslova:

 • da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona i da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2022. godine,
 • da provode sportsko-takmičarske aktivnosti reprezentativnih selekcija BiH na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • da provode sportsko-rekreativne aktivnosti mladih izvan sistema redovnih takmičenja masovnog karaktera sa više od 500 učesnika na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • da na području Zeničko-dobojskog kantona organizuju i realizuju projekte iz oblasti sporta od izrazitog značaja za Zeničko-dobojski kanton.

Nosioci sportskih aktivnosti mogu biti:

 • sportski klubovi,
 • sportski savezi,
 • strukovni-granski savezi,
 • sportska društva,
 • sportski klubovi i sportska udruženja osoba sa invaliditetima,
 • sportska udruženja i drugi pravni subjekti koji obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja ili sporta uz ispunjavanje uslova iz člana 6. Zakona o sportu Zeničko-dobojskog kantona,
 • istaknuti i perspektivni sportisti pojedinci/reprezentativci (putem klubova).

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:

 • učestvovanje na službenim takmičenjima:
  1. učestvovanje na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i provode legitimni granski savezi na najvišem postojećem nivou (kantonalni savezi za kantonalna takmičenja, federalni savezi za federalna takmičenja ili državni savezi za državna takmičenja).
  2. učestvovanje na službeno priznatim međunarodnim takmičenjima organizovanim od strane sportskih organizacija koje su dio zajednice Olimpijskog/Paraolimpijskog komiteta,
 • sportske aktivnosti i takmičenja za osobe sa invaliditetom,
 • vannastavne sportske aktivnosti i takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, vannastavne sportske
 • aktivnosti i takmičenja studenata,
 • takmičenja sportista koji su aktuelni članovi reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine,
 • organizaciju manifestacije “Izbora sportiste godine” kantonalnog i državnog nivoa.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za dostavljanje prijava je 06.03.2024. godine. Cijeli poziv kao i prijavni obrazac je moguće preuzeti na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona.