Javni poziv za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javne pozive za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije.

Javnim pozivom za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2023. godini nastoji se povećati konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva, općine/grada i ministarstva.

Predmetnim ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

Kada je riječ o Javnom pozivu za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničkodobojskog kantona za 2023. godinu, na ovaj program je moguće aplicirati na program “Prvi bizni” ili na program “Biznis plus”.

Više o uslovima učešća i načinu prijave je moguće pronaći u tekstu poziva. Poziv za podsticaj zapošljavanju je moguće pronaći na ovoj poveznici, a poziv za podsticaj samozapošljavanju se može preuzeti ovdje.