Javni poziv za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova na području općine Žepče

Općina Žepče je raspisala Javni poziv za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova na području općine Žepče za 2024. godinu.

Poziv se odnosi na pomoć pri stambenom zbrinjavanju za:

 1. Izgradnu novih individualnih objekata,
 2. Kupovinu stambenih jedinica i
 3. Nadogradnju i dogradnju obiteljskih kuća u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja

Opći kriteriji za podnošenje zahtjeva za podnositelje imaju:

 • osobe koje su započele s novogradnjom,
 • koje su vlasnici predmetne imovine s dijelom 1/1,
 • koji nemaju useljive objekte,
 • koji nisu bili raniji korisnici sredstava za pomoć u izgradnji na bilo kom nivou države,
 • koje prvi puta rješavaju stambeno zbrinjavanje na području općine Žepče,
 • koji imaju trajno prebivalište na području općine Žepče i
 • osobe u bračnom statusu

Iznos novčanih sredstava sredstava predviđenih za stambeno zbrinjavanje mladih bračnih parova ovisi o broju prijava.

Na sredstva ne mogu aplicirati osobe:

 • koje rade i žive s obitelji u inozemstvu,
 • koje su ranijih godina dobile najveći iznos sredstava za te namjene ili su na drugi način rješavali pitanje stambenog zbrinjavanja preko nadležne općinske službe,
 • korisnici donacija Vlade R Hrvatske,
 • korisnici sredstava ministarstava ZDK i FBiH.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana oglašavanja i isticanja na oglasnoj ploči Općine Žepče.

Cijeli tekst oglasa je dostupan na internet stranici Općine Žepče.