Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavili je Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje.

Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno, prijave na poziv imaju lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da ima najmanje srednju stručnu spremu,
  • da ima najmanje tri godine vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit,
  • da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanjem motornim vozilima, na sterije od 12 mjeseci,
  • da nema u posljednjih pet godina izrečenu mjeru sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane upravljanjem motornim vozilom – uvjerenje ne smije biti stariji od mjesec dana.

Cijeli tekst poziva dostupan je na ovoj poveznici.