Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja – Grad Zavidovići

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i Grada Zavidovići u 2023. godini realizirati će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, izmeđz ostalog, obuhvatiti program preduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Grada Zavidovići, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.

Shodno navedeno, objavljen je Javni poziv u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva IMPAKT inkubatora poslovnih ideja za 2023. godinu.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

  1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Grada Zavidovići, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku preduzetnicima.
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Investicijska fondacija IMPAKT i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u periodu od 2018.- 2022. godine u saradnji sa 55 lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u BiH su realizirali IMPAKT inkubator poslovnih ideja, u kojem je podržano osnivanje i unapređenje preko 300 novih poslovnih poduhvata širom Bosne i Hercegovine.

Više informacija o pozivu kao i učešću na istom je dostupno na ovoj poveznici.