JKP Radnik predložio poskupljenje usluga, odluka na Gradskom vijeću Zavidovići

Sinoć je održana sjednica Kolegija Gradskog vijeća Zavidovići, na kojoj je dogovoreno da će se 7. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići održati 30. novembra, saznaje Z Portal.

Prema informacijama našeg portala, na sjednici će se naći i Nacrt Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Nacrtom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o Zavidovići.

U obrazloženju Prijedloga Cjenovnika se navodi da je od 1999. godine cijena vode, a od 2013. godine cijena grijanja na istom nivou, te da komunalno preduzeće posluje u otežanim uslovima i da su u velikoj mjeri porasle cijena energenata kao što je pogonsko gorivo, eletkrična energija i ugalj, te je preduzeće izradilo kalukulacije koje su pokazale da je potrebno usaglasiti cijene komunalnih usluga.

Prema novom prijedlog cijena, porasle bi cijene vode po kubnom metru za fička i pravna lica, troškovi kanalizacije po potrošnji vode za korisnike koji su u sistemu kanalizacije, te troškovi grijanja za stambene i poslovne prostore.

Troškovi vode po kubnom metru (m³) bi za fizička lica i pravna lica bi bili veći za oko 45%, odnosno, fizička lica bi umjesto dosadašnjih 0,70 KM (plus PDV) plaćali 1,02 KM (plus PDV).

Cijena grijanja stambenih i poslovnih prostora bi bila veća za skoro 57%, a troškovi kanalizacije bi bili uvećani za oko 55%.

Posljednje poskupljenje komunalnih naknada je usvojeno u decembru 2019. godine, kada je prošli saziv, tadašnjeg Općinskog vijeća Zavidovići, usvojio povećanje odvoza smeća sa 1,40 KM po članu na 2,71 KM.

Prema novom cjenovniku cijena odvoza smeća se ne bi mijenjala, ali svakako da bi značajna poskupljenja drugih naknada predstavljala dodatni udar na džepove građana.

U nastavku vam donosimo tabelarni prikaz ključnih poskupljenja prema predloženom novom Cjenovniku. Napomena: U cijene u tabeli nije uračunat PDV u iznosu od 17% i ostale naknade.