JKP Radnik raspisalo javni oglas za prijem u radni odnos

JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići objavilo je Javni oglas za prijem u radni odnos, a na pet radnih mjesta s ukupno osam izvršioca. 

Predmetnim oglasom primaju se radnici na sljedećim pozicijama:

  1. Referent za pravne poslove – jedan izvršilac (na neodređeno vrijeme) u Sektoru za ekonomsko-finansijske poslove
  2. Referent za ekonomsko–finansijske poslove – jedan izvršilac (na neodređeno vrijeme) u Službi za komunalnu higijenu, prikupljanje i odvoz otpada
  3. Radnik na održavanju – četiri izvršioca (na određeno vrijeme – dvije godine) u Službi za vodovod, kanalizaciju i centralno grijanje
  4. Instalater vodovoda i kanalizacije – jedan izvršilac (na neodređeno vrijeme)
  5. Radnik na održavanju – jedan izvršilac (na određeno vrijeme – dvije godine)

Osnovna plata za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. za 168 sati iznosi 1350,22 KM, plata za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 5. za 168 sati iznosi 746,17 KM, dok osnovna plata za radno mjesto pod rednim brojem 4. za 168 sati iznosi 852,77 KM.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja obavijesti o javnom oglasu u dnevnim novinama Oslobođenje, na web stranici osnivača-grada Zavidovića, web stranici JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići i web stranici JU “Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona”, računajući od njegove posljednje objave, a cijeli tekst oglasa je moguće preuzeti na ovoj poveznici.