Još jedan Zavidovićanin dobio kaznu zatvora za sudjelovanje na stranim ratištima

Osim prvostepene optužbe za Jasmina Keserovića za organizovanje terorističke grupe i podsticanje na terorističke aktivnosti, Sud Bosne i Hercegovine jučer je odredio kaznu zatvora i za još jednu osobu rođenu u Zavidovićima.

U prisustvu advokata, optuženi Hamza Labidi, rođen 1998. godine u Zavidovićima, potpisao je sporazumno priznanje krivice i u potpunosti priznao krivicu za krivično djelo navedeno u optužnici Tužilaštva BiH. Sporazum je sklopljen na prijedlog odbrane nakon pregovaranja o priznanju krivice.

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od 1 godine.

Predložena kazna u skladu je sa ulogom i odgovornošću optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Optuženi se tereti da je kao maloljetna osoba otišao sa porodicom na područje Sirije i Iraka, gdje je boravio nekoliko godina, te sudjelovao u stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama ISIL-a, koji je od strane Vijeća sigurnosti proglašen terorističkom organizacijom.

Za ovo djelo minimalna propisana kazna je tri godine zatvora, međutim Labidi je u Siriju otišao kao maloljetnik kada nije imao pravo glasa, stoga mu se na teret stavlja samo period od punoljetstva.