JP Komunalno d.o.o. Žepče: Stanje vodosnabdijevanja nakon kvara

U ponedjeljak je u poslijepodnevnim satima u Žepču došlo do pucanja cijevi na primarnom dijelu vodovodne linije gradskog vodovoda.

Radi se o cijevi promjera 280 mm, a kvar se desio u naselju Donje Ravne. Obzirom da se cjevovod nalazi na dubini preko 3 metra i u blizini riječnog toka, sanacija kvara je bila otežana i usporena. Nakon što je kvar bio saniran jučer u 3:30, te je nakon toga voda puštena u rezervoar Križ, već oko 7 sati je ponovo došlo do kvara na istoj lokaciji.
Danas su se iz JP Komunalno d.o.o. Žepče oglasali o trenutnom stanju kada je riječ o vodosnabdijevanju.

Kad je riječ o gradsko području i nižim prigradskim područjima, trenutno vodu imaju samo niži dijelovi grada i prigradskih područja.

Normalizacija stanja se očekuje tijekom noći ili sutra u jutarnjim satima. Dodaje se da oni koji trenutno nemaju vodu mogu koristiti javne česme na gradskoj fontani, a da je voda ispravna za piće,

Vodovod Osova i sjeverni dio Lupoglava i Tatar Budžaka: Obustavljena isporuka vode zbog nedostatka vode u gradskom vodovodu. Voda iz gradskog vodovoda ne dolazi do crpne stanice u osovi a rezervoar se ispraznio, Normalizacija stanja se očekuje sutra u večernjim satima.

Vodovod Brankovići: U rezervoaru vodovoda Brankovići ima vode za još jedan dan, dok je dodocrpilište u Goliješnici skoro presušilo. Nema mogućnosti transporta vode iz gradskog vodovoda jer u Osovi nema vode. Obzirom na stanje vodozahvata i stanje sa vodosnabdijevanjem u gradskom vodovodu i Osovi za očekivati je da će područje Lug, Brankovići, Ozimica i Goliješnica ubrzo ostati bez vode. Molimo korisnike vodovoda Brankovići da maksimalno štede vodu.

Vodovod Selište: Sve uredno funkcioniše, nema problema sa količinama i kvalitetom vode.

Rezervoar u Vrbici: Potrošači vode iz rezervoara u Vrbici (dio Vrbice i Sjeverni dio Osove) trenutno imaju uredno vodosnabdijevanje. Ukoliko potrošnja ostane uobičajena, neće imati problema sa vodosnabdijevanjem.