JP Komunalno Žepče objavilo konkurs za prijem u radni odnos

JP Komunalno d.o.o. Žepče je raspisalo Javni natječaj/konkurs za prijem u radni odnos za nekoliko pozicija.

Predmetnim konkursom radnici se primaju na neodređeno vrijeme na sljedećim pozicijama:

  • Rukovoditelj RJ vodovoda i kanalizacije – jedan izvršilac
  • Referent za skladište i materijalno knjigovodstvo – jedan izvršilac uz probni rad od dva mjeseca
  • Radnik na čišćenju ulica i na iskopima – jedan izvršilac uz probni rad od dva mjeseca

Osnovna plata radnika za 160 sati rada iznosi za rukovoditelja RJ vodovoda i kanalizacija iznosi 963,20 KM, za referenta 739,20 KM, a za radnika na čišćenju 672 KM.

Krajnji rok za prijavu je 28. septembar 2023. godine, a broj telefona za dodatne obavještenja je 032/888-302.

Cijeli tekst konkursa kao i prijavni obrazac je moguće preuzeti na internet stranici preduzeća.