Jučerašnja sjednica Skupštine ZDK prekinuta zbog nedostatka kvoruma na posljednjoj tački

Na 7. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj jučer, razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda zastupnici u Skupštini su razmatrali i zaključkom primili na znanje Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je sačinjen u julu 2021. godine.

Potom su zastupnici dali saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2022. godini sa ukupnim sumiranjem prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Zavod je u 2022. godini ostvario suficit, odnosno višak rashoda nad prihodima u iznosu 6.343.947 KM. Ukupni prihodi su iznosili 226.282.051 KM, a rashodi 219.938.104 KM.

U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01.-31.12.2022. godine, Po okončanju diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, Zaključak kojim Skupština Kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01.-31.12.2022. godine, nije dobio potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bio donesen. U Izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat u iznosu 326.892 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 6.147.347 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 6.474.239 KM.

Na sedmoj sjednici, Skupština je prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, a u Izvještaju se navodi da je ostvaren negativni finansijski rezultat u iznosu 304.034 KM koji proizilazi iz ostvarenih ukupnih prihoda od 3.037.513 KM, dok su ukupni rashodi iznosili 3.341.547 KM.

Naredne dvije tačke dnevnog reda koje su razmatrali zastupnici u Skupštini odnosile su se na Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine. Po okončanju diskusije u okviru ove dvije tačke dnevnog reda, zaključci kojim bi Skupština Kantona prihvatila predmetne izvještaje nisu dobili potreban broj glasova zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da bi bili doneseni.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda utvrđeno je da broj prisutnih zastupnika u Skupštini nije dovoljan da bi se sjednica Skupštine mogla nastaviti.

Shodno Poslovniku Skupštine, sjednica Skupštine je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a o nastavku iste će odlučiti Kolegij Skupštine.