Kantonalna bolnica Zenica objavila oglas za prijem više od 100 radnika

JU Kantonalna bolnica Zenica objavila je oglas za prijem većeg broja radnika u radni odnos.

Predmetnim oglasom se traže više od 100 radnika na više od 30 pozicija, od čega 68 na pozicijama medicinske sestre – tehničara, na određeno ili neodređeno vriijeme.

Pozicije navedene u oglasu su:

 1. Medicinska sestra/tehničar (na neodređeno vrijeme)
 2. Medicinska sestra/tehničar (na neodređeno vrijeme)
 3. Diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
 4. Diplomirani inžinjer laboratorijske dijagnostike
 5. Diplomirani inžinjer RTG dijagnostike na Odsjeku za radioterapiju
 6. Viša medicinska sestra/tehničar
 7. Viši fizioterapeut
 8. Medicinski laborant
 9. Medicinski laborant
 10. Šef Službe za zaštitu na radu i zaštitu od požara
 11. Interni revizor ekonomskog smjera
 12. Interni revizor pravnog smjera
 13. Viši referent za računovodstvene poslove
 14. Psiholog
 15. Mesar
 16. Kuhar
 17. NK radnik u Servisu za održavanje čistoće
 18. NK radnik u Servisu za održavanje čistoće
 19. Radnica na održavanju čistoće
 20. Radnica na održavanju čistoće
 21. Radnica na održavanju čistoće
 22. Servirka/Pomoćni radnik u kuhinji
 23. Servirka/Pomoćni radnik u kuhinji
 24. KV radnik u Servisu za pranje
 25. NK radnik u Servisu za pranje
 26. NK radnik u Servisu za pranje
 27. Pomoćni ložač
 28. Pomoćni ložač
 29. Pomoćni ložač
 30. Kotlovođa
 31. Moler
 32. Vozač
 33. Fizičar
 34. Inžinjer RTG dijagnostike

Cijeli tekst oglasa je dostupan na ovoj adresi.