Komandant EUFOR-a boravio u posjeti Zavidovićima

Komandant EUFOR-a generalmajor Alexander Platzer posjetio je nekoliko LOT kuća, između ostalih i onu koja se nalazi u Zavidovićima.

Platzer je posjetio LOT kuće u Zenici, Travniku i Zavidovićima, a njihovi zapovjednici su ga upoznali sa situacijom u svojim područjima odgovornosti i lokalnim pitanjima.

Broj EUFOR-ovog osoblja je smanjen u prethodnim godinama, a u Bosni i Hercegovini ih je danas tek nekoliko stotina.