Konačna lista odobrenih projekata koje podržava Help organizacija

Na internet stranici Grada Zavidovići objavljena su konačni rezultati druge selekcije aplikanata i aplikantica za projekte podržane od organizacije Help – Hilfe zur selbsthilfe.

Riječ je o projektima u okviru poziva SOE010-23 – Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na zapadnom Balkanu, a odobreno je 20 projekata, dok šest nije zadovoljilo kriterije.

Kompletnu selekciju je moguće pogledati na ovoj poveznici.