Konkurs za javna priznanja Grada Zenica

Povodom 20. marta – Dana Grada Zenica u 2023. godini dodjelit će se javna priznanja utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Zenice.

Priznanja koja se dodjeljuju su “Grb Zenice”, “Nagrada Zenice” i “Plaketa Zenica”, a tim povodom je i objavljen Konkurs za javna priznanja Grada Zenice.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Zenice i drugim licima koja rade na području Grada Zenica, udruženjima građana, lokalnim zajednicama, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima za uspjehe u radu i aktivnostima kojima znatno doprinose razvoju Zenice ili pojedinih djelatnosti, afirmaciji njenih interesa, u znak odavanja počasti i zahvalnosti, te unapređenju ljudskih prava i razvoju demokratije.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država.

Kriteriji za dodjelu javnog priznanja su:

  • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada;
  • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati;
  • uživanje ugleda stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana ili drugog pravnog subjekta.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Ocjenjivačkom sudu do 31. januara 2023. godine.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju, u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Zenice, građani, udruženja građana, članovi Gradskog vijeća Zenica, radna tijela Gradskog vijeća Zenica, Gradonačelnik Grada Zenica, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, privredna društva i drugi pravni subjekti.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku i na popunjenom obrascu za jedno od predloženih javnih priznanja koji se može preuzeti na web stranici Grada Zenica ili u Stručnoj službi  radskog vijeća i dostavlja se Ocjenjivačkom sudu putem Stručne službe Gradskog vijeća.