Konkurs za prijem državnih službenika u Općinu Maglaj

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Maglaj.

Konkursom se traži ukupno tri služenika, odnosno, po jedan izvršilac na tri različite pozicije:

 1. Urbanističko-građevinski i putni inspektor u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća
 2. Komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor Službi Općinskog načelnika Općinskog vijeća
 3. Stručni saradnik za urbanizam, prostorno uređenje i planove u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete navedene u nastavku.

Radno mjesto 1:

 • stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije, najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen građevinski ili arhitektonski ili drugi fakultet građevinskog ili arhitektonskog usmjerenja,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit B kategorije (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj vozačke dozvole i datum izdavanja iste).

Radno mjesto 2:

 • stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije, najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen pravni, tehnološki, saobraćajni, zdravstveni, veterinarski, građevinski ili arhitektonski fakultet ili drugi fakultet pravnog, tehnološkog, saobraćajnog, zdravstvenog, veterinarskog, građevinskog ili arhitektonskog usmjerenja,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit B kategorije (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj vozačke dozvole i datum izdavanja iste),

Radno mjesto 3:

 • stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije, najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen arhitektonski ili građevinski fakultet ili drugi fakultet arhitektonskog ili građevinskog usmjerenja,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,
 • položen vozački ispit B kategorije (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim
  konkursom“ navesti broj vozačke dozvole i datum izdavanja iste).

Konkrus je otvoren do 20. februara, a više informacija o prijavi dostupno je na ovoj adresi.