MARKETING

Z Portal je otvoren za saradnju i promociju sa svim fizičkim i pravnim licima.

U pogledu saradnje nudimo slijedeće opcije:
– Potpisivanje memoranduma o saradnji;
– Međusobna promocija i zajedničke aktivnosti.

U pogledu promocije nudimo slijedeće usluge:
– Promotivni članci;
– Promotivni baneri;
– Promotivne reportaže.

Za upite i informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese [email protected] ili putem kontakt telefona 387 61 (0) 081 202.