Ministar Delić: Penzionerima 364 KM EU pomoći, ostalim kategorijama 579 KM

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je danas konačne rezultate Javnog poziva za selekciju domaćinstava za podjelu EU pomoći s ciljem prevazilaženja energetske krize.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne pomoći saopćili su da je na konačnoj listi, nakon unesenih prigovora na preliminarnu listu, ukupno 154.779 domaćinstava koja su ispunila kriterije definisane Javnim pozivom. To je za 2.291 domaćinstvo više u odnosu na broj domaćinstava sa preliminarne liste na kojoj je bilo 152.488.

Prema riječima ministra Delića, sredstva bi sutra trebala biti prebačena gradovima i općinama. Ministar Delić očekuje da gradovi i općine građanima sredstva isplate najkasnije u narednih deset dana.

Razvrstano po kategorijama, navodi se u saopćenju Ministarstva, najveći broj kvalificiranih domaćinstava je u kategoriji penzionera kojih je sada 116.933 što je za 988 više domaćinstava u odnosu na preliminarnu listu, zatim u kategoriji domaćinstava koja primaju federalni dječiji doplatak u kojoj je sada 31.394 domaćinstva, odnosno 1.449 više nakon prihvaćenih prigovora. U kategoriji korisnika stalne novčane pomoći uvažena su 94 prigovora i na konačnoj listi je 5.652 domaćinstva. U kategoriji samohranih roditelja na konačnoj listi je 800 domaćinstava, što je za 240 manje u odnosu na preliminarnu listu, s obzirom da je u naknadnim provjerama utvrđeno da u prijavljenim domaćinstvima nema maloljetne djece, a što je bio eliminacijski uslov.

Puno je onih u kategoriji samohranih roditelja koji su smatrali da su nepravedno oštećeni i da, uprkos činjenici što su samohrani roditelji, prijave im nisu prihvaćene. Želim naglasiti da je Javnim pozivom jasno definisana kategorija četiri kao kategorija domaćinstava u kojoj žive maloljetna djeca sa jednim roditeljem, a drugi roditelj je ili mrtav ili nepoznat“, rekao je ministar Delić.

Ministar je naglasio da su u svakoj od kategorija uslovi bili jasno definisani.

Mislim da je čitav proces proveden transparentno i sve se moglo pratiti od početka do kraja. Mislim da je to prvi javni poziv ovako jasan i sa minimalnim utjecajem ljudskog faktora, obzirom da su se svi podaci obrađivali digitalno i filtrirali kroz sve naše baze podataka“, istakao je ministar.

On je kazao i da je broj od 154.779 domaćinstava koja su ostvarila pravo na ovu pomoć za nekoliko desetina hiljada veći od projiciranih 109.000 domaćinstava, te da kao građani, imamo razloga biti zahvalni Delegaciji EU koja je za ovu pomoć u FBiH izdvojila 64,5 miliona KM.

Iz Ministarstva navode da su programom utroška sredstava maksimalni pojedinačni iznosi previđeni po kategorijama iznosili 300 KM za penzionere, te po 600 KM po domaćinstvu za ostale tri kategorije.

S obzirom da su po konačnoj listi i rezultatima javnog poziva konačne brojke drugačije od projiciranih i konačni pojedinačni iznosi su modificirani.

Mi smo od donatora sredstava, Delegacije EU, imali preliminarno izračunate pojedinačne iznose za svaku kategoriju, a obzirom da je konačna lista završena, te da u najbrojnijoj kategoriji domaćinstava imamo penzionere sa najnižom i zagarantovanom penzijom pojedinačni iznosi povećani su za 64,25 KM, što znači da će penzioneri dobiti po 364,25 KM po domaćinstvu, dok će ostale tri kategorije dobiti po 579,76 KM po pojedinačnom domaćinstvu“, kazao je ministar Delić.

On je naglasio da su na ovaj način ispunjeni uslovi donatora čiji je zahtjev bio da domaćinstva dobiju značajnije pojedinačne iznose, te da se utroše sva predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 64,.534.646 KM.

Ministarstvo će, navodi se u saopćenju, o čitavom procesu pripremiti izvještaj Delegaciji EU u kojem će se nalaziti svi podaci, te finansijski izvještaj u kojem će biti i formalno potvrđeno da su sva sredstva utrošena u skladu sa definisanim kriterijima i zahtjevima donatora.

Javni poziv je objavljen 23.10.2023. godine, a zatvoren 10.11.2023. godine. Svaka zaprimljena aplikacija unesena je u namjenski razvijen digitalni alat koji su razvili stručnjaci iz UNDP-a u BiH. Nakon zatvaranja poziva, putem kompleksnog algoritma i parametara, urađene su provjere sa relevantnim spiskovima i registrima, kako bi bila kreirana privremena lista primalaca. Ukupno je bilo zaprimljeno 216.360 prijava domaćinstava, koja su obuhvatila 429.066 pojedinaca. Svih 79 općina i gradova u Federaciji BiH aktivno je radilo na unosu prijava u sistem, na čemu je ukupno bilo angažovano 804 državna službenika. Čitav proces trajao je ukupno 22 dana što je za uvjete u kojima nema socijalne krate, niti objedinjenih podataka o domaćinstvima veliki uspjeh“, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.