Ministar Isak obećao: 300.000 KM za kružni tok u Zavidovićima

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak kazao je da će Vlada ZDK u 2022. godinu uložiti 20,5 miliona za ceste u ovom kantonu.

Između ostalog, Isak je naveo da će Vlada u ovoj godini izdvojiti 300.000 KM za izgradnju kružne raskrsnice u Zavidovićima na spoju cesta R465 i R467. Riječ je o projektu koji se građanima Zavidovića obećava već dugi niz godina i ostaje da vidimo da li će se konačno nadležno ministarstvo na čelu s Isakom implementirati takav projekat.

Osim kružnog raskrnica, Isak je saopštio da će biti izdvojeno 250.000 KM dijela regionalne ceste R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri. Na više mjesta ova cesta je pretrpjela teža oštećenja uslijed vremenskih neprilika i već tri godine čeka na sanaciju, a uprkos posjetama ministra i nadležnih iz Kantonalne direkcije za ceste ista nisu još uvijek nisu sanirana.

Prema riječima ministra, za modernizaciju dionica regionalne ceste R465 na području Maglaja je planirano 200.000 KM.

Prema aktivnostima koje su planirane, najveći utrošak novca predviđen je za projekte održavanja regionalnih cesta, u iznosu od 12 miliona KM, a također za projekte rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata, te izradu projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor planirano je dodatnih 8 miliona KM.

Među projektima koji su navedeni u ovom planu, Arnel Isak je naveo slijedeće:

 • Izgradnja vangradske dionice GGM-a prema Drivuši – 2.107.000 KM;
 • Modernizacija dijela regionalne ceste R445 Zenica-Lašva – 1.600.000 KM;
 • Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje na cesti R467 Podkamensko-Olovo – 1.254.000 KM;
 • Modernizacija dijela ceste R466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri – 990.000 KM;
 • Sanacija kolovoza i izrada pješačke staze na cesti R444 Breza-Vareš – 900.000 KM;
 • Izgradnja kružnog toka na spoju cesta R443 i R445 u Visokom – 550.000 KM;
 • Rekonstrukcija mosta u naselju Lašva na cesti R445 Lašva-Bilješevo – 300.000 KM;
 • Modernizacija dijela regionalne ceste R444a Vareš-Pogar-Luke – 300.000 KM;
 • Izgradnja kružne raskrsnice u Čajdrašu na cesti R413a – 300.000 KM;
 • Izgradnja kružne raskrsnice u Zavidovićima na spoju cesta R465 i R467 – 300.000 KM;
 • Izrada pješačke staze u naselju Piljužići na cesti R474 – 270.000 KM;
 • Modernizacija dijela regionalne ceste R466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri – 250.000 KM;
 • Modernizacija dionica regionalne ceste R465 na području Maglaja – 200.000 KM;
 • Modernizacija dijela regionalne ceste R474a u Usori – 200.000 KM;
 • Nastavak radova na modernizaciji regionalne ceste R445, dionica Tetovo-Banlozi – 200.000 KM.