Ministarstvo odbrane BiH uskoro raspisuje konkurse za prijem u Oružane snage BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine uskoro raspisuje konkurse za prijem na različite vojničke dužnosti u Oružanim snagama BiH te, iz ovog minstarstva pozivaju mladiće i djevojke od 18 do 27 godina starosti, zainteresovani za vojnu karijeru, da prate službenu internet stranicu Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba).

Na službenoj internet stranici se objavljuju svi uslovi prijave i prijema u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga BiH.

Može se očekivati da će konkursi za prijem na vojničke dužnosti OS BiH, različitih specijalnosti, biti objavljeni na službenoj stranici od polovine februara do polovine marta 2023. godine.

Kandidati koji uspješno prođu testiranja i ljekarski pregled upućuju se na osnovnu vojničku obuku u trajanju od tri mjeseca, nakon čega se primaju u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika.

Mladići i djevojke koji imaju završen civilni fakultet, a zanimaju se su za profesionalnu vojnu službu u kategoriji oficira OS BiH, mogu se prijaviti i na konkurs za prijem u oficire po domaćem programu školovanja u Bosni i Hercegovini. Taj će konkurs biti objavljen od druge polovine augusta, također na službenoj web stranici.

Kandidati koji uspješno prođu sve faze testiranja i ljekarske preglede upućuju se na osnovnu oficirsku obuku u trajanju od jedne godine, nakon čega se primaju u profesionalnu vojnu službu u početnom oficirskom činu potporučnika.