Mladi – Pokretači promjena u Tešnju, Tesliću, Jelahu i Usori

Udruženje mladih „ForTe“ implementira projekat “Glas mladih-Eho budućnosti“ čiji je cilj da kreira ugodniji ambijent za mlade osobe, usmjeren ka jačanju kapaciteta kao i stvaranje prilika za saradnju između Tešnja, Teslića, Jelaha i Usore.

Tokom šestomjesečne provedbe aktivnosti, Udruženje mladih “ForTe” fokusirat će se da mladima omogući učenje i razvoj na različitim poljima koje se tiču sticanja znanja o aktivnom građanstvu, pravima mladih, kao i kritičkom razmišljanju o problemima na koje nailaze u svojim zajednicama.

Ključne teme radionica su uloga mlade osobe u donošenjima odluka, kao i teme aktivnog građanstva i volontiranja. Iako fokusirajući se na spomenute teme, kroz projekat teže stvaranju novih veza između mladih Tešnja, Teslića, Usore i Jelaha te izgradnji kapaciteta i vještina za rad u zajednici.

Ovaj projekat je posebno važan za mlade sa ovih prostora jer predstavlja priliku za dugotrajniju saradnju i angažman.

Kroz projekat se implementiraju tri različite vrste aktivnosti koje će uključivati radionice, dijaloge za mlade u svim zajednicama, te dvije zajedničke omladinske akcije. Također, mladi će imati priliku da razgovaraju sa aktivnim građanima i građankama koji posvećeno rade na promociji i izgradnji mira u njihovim lokalnim zajednicama.

Tokom dosadašnje implementacije organizovane su četiri jednodnevne radionice gdje su mladi imali priliku razviti vještine i sposobnosti da djeluju kao pokretači promjena, u svojim lokalnim zajednicama, ali također raditi na konkretnim problemima i dijeliti različita iskustva.

Također mladi su bili u prilici da pričaju sa predstavnicima vlasti u sve četiri zajednice, kao i da slušaju uspješne priče aktivista sa ovih prostora.

Sljedeća aktivnost nas čeka već 7. januara 2024. godine, gdje će učesnici i učesnice imati priliku da razgovaraju s predstavnicima lokalne vlasti u Tešnju. Aktivnosti možete prati na Facebook i Instagram stranici udruženja.

Aktivnosti su podržane kroz projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI), a zajedno provode Evropska unija u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije u BiH i Vijeće Evrope – Ured u Sarajevu.