MUP ZDK: Objavljene liste kandidata za čin policajca i čin mlađeg inspektora

Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona objavila je šifrirane liste kandidata za činove policajca, odnosno, mlađeg inspektore s rezultatima testa općeg znanja.

Komisija je objavila i listu od pet kandidata koji nisu pristupili test općeg znanja za čin policajca, a koju možete pronaći ovdje.

Na listi kandidata za čin policajca se nalazi 215 kandidata, a na listi kandidata za čin mlađi inspektor se nalazi 218 kandidata. Obje liste možete preuzeti u nastavku: