Na izgradnji tunela Zenica angažovano 120 radnika

Nakon završetka aktivnosti na izgradnji Zeničke obilaznice, fokus aktivnosti JP Autoceste FBiH u zeničkoj regiji stavljen je na nastavak radova prema sjeveru, na poddionicama Vranduk – Ponirak, Ponirak – Vraca kao i na sjevernoj sekciji dionice tunel Zenica – Donja Gračanica.

Poddionica Vranduk – Ponirak, koja je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever, ukupne je dužine 5,3 km i značajniji objekti na poddionici su mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2 te istoimeni tunel.

Na gradilištu se trenutno provode aktivnosti na svim objektima kao i na otvorenom dijelu trase. Na trasi se izvode iskopi, zaštite kosina, izgradnja šipova i izrada potpornih zidova, dok se na pojedinim dijelovima trase vrše dodatne istražne bušotine.

Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine, a obzirom da se autocesta nalazi u većem dijelu u zasjeku, projektovan je značajan broj visokih potpornih zidova koji se rade tehnologijom armirane zemlje. Uz radove na trasi izvode se i radovi na deponiji Malinjak.

Na mostovima Vranduk 1 (dužina 390 m) i Vranduk 2 (dužina 340 m) u tijeku su radovi na upornjacima i rasponskim konstrukcijama na stubnim mjestima, a do sada su završene pozicije: stubno mjesto i rasponska konstrukcija S2L, stubno mjesto i rasponska konstrukcija S3L, upornjak U2L, stubna mjesta S2D, S3D i U2D (Vranduk 1) i stubna mjesta S1L, S2L, S1D i S2D, upornjaci U2L i U2D (Vranduk 2). Na tunelu Vranduk, ukupne dužine 400 m, trenutno se provode radovi na ugradnji mreža i samobušećih sidara.

Izvođač radova na izgradnji poddionice Vranduk – Ponirak je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH), dok nador nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH). Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak je 76.592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Na poddionici Ponirak – Vraca koja je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever, dominantan objekt je tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste.

Tunel Zenica izvodi se kao dvocijevni tunel, ukupna dužina desne tunelske cijevi je 3371,9 m, a lijeve cijevi 3324,1 m. Tunel prolazi ispod planine Vepar i imati će devet prolaza za pješake, dva prolaza za motorna vozila i dvije zaustavne niše, a gradi se po NATM modelu (nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uvjeta.

Na izgradnji tunelu radi 120 radnika, a radovi se odvijaju 24 sata. Radovi na probijanju tunela izvode se istovremeno s južne i sa sjeverne strane. Sa sjeverne strane, u mjestu Ponirak, radove izvodi Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo, dok radove s južne strane izvodi turska kompanija Cengiz insaa Sanayi ve Ticaret A.S. Do sada je na sjevernoj strani tunela Zenica iskopano 830 metara lijeve i 900 metara desne tunelske cijevi, a na južnoj strani izveden je iskop, primarna podgrada i betonska obloga obje tunelske cijevi u dužini od 870 metara, mjereno od izlaznog portala uključujući i poprečne prolaze.

Najveći problem u izgradnji tunela Zenica predstavlja prisustvo podzemnih voda u velikim količinama (u pojedinim trenucima do 1600 litara u minuti), međutim, niti složeni geološki uvjeti nisu narušili planiranu dinamiku radova. Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske investicijske banke (EIB) u visini od 50 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 19 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).