Na narednoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj glasat će se o opozivu Općinskog načelnika

Za ponedjeljak 20. novembra zakazana je 32. sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a na kojoj će se između ostalog glasati i o opozivu Općinskog načelnika Mirsada Mahmutagića.

Na dnevnom redu je 21 i tačka, uz verifikaciju zapisnika s ranijih sjednica te podnošenje vijećničkih inicijativa i pitanja, a prva tačka dnevnog reda je Inicijativa za pokretanje postupka opoziva Načelnika općine Maglaj.

Osim toga, raspravljat će se i glasati o Nartu Budžeta za 2024. godinu, Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora KJD d.o.o. Maglaj, o izmjenama regulacionih planova i drugim odlukama i inicijativama u interesu građana općine Maglja.

Dnevni red sjednice za dostupnim materijalima je moguće pronaći na internet stranici Općine Maglaj.