Na području Zeničko-dobojskog kantona registrovan slučaj afričke svinjske kuge

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove obavještava javnost da je 8. januara potvrđen prvi slučaj afričke svinjske kuge na području Zeničko-dobojskog kantona na jednom imanju na području općine Žepče, u mjestu Goliješnica. Ovo je ujedno prvi slučaj pojave ove bolesti na području ZDK-a.

Sve veterinarske službe (veterinarska inspekcija i ovlaštene veterinarske stanice) su aktivno uključene u provođenje propisanih mjera kontrole u cilju suzbijanja, ranog otkrivanja i sprječavanja širenja ove bolesti.

Afrička svinjska kuga (AKS) je virusna bolest od koje oboljevaju isključivo domaće i divlje svinje i nije opasna niti za ljude, niti za druge vrste životinja. Smrtnost svinja kod ove bolesti može ići i do 100 posto i stoga predstavlja ozbiljan rizik za sektor svinjogojstva, populaciju divljih svinja i okoliš.

Divlje i domaće svinje mogu se međusobno zaraziti direktnim kontaktom, posebno putem krvi zaražene svinje. Svinje se mogu zaraziti i konzumiranjem nedovoljno termički obrađenih proizvoda od svinjskog mesa, strvina ili napoja. Do zaraze može doći i indirektno, putem zagađenog alata i opreme (odjeća, obuća, noževi, prijevozna sredstva, i dr.).

ASK se manifestira različitim kliničkim znakovima. Zaražene, bolesne svinje uglavnom ugibaju. Obično se javlja gubitak apetita, ležanje i depresija, a svinje brzo i iznenada uginu. Rijetko se pojavljuju drugi klinički znakovi: potištenost, gubitak tjelesne težine, krvarenja na koži (vrhovi uški, rep, noge, grudna i trbušna regija), otežano kretanje i pobačaji krmača. Klinički znakovi se teže uočavaju kod divljih svinja.

Od najvažnijih mjera izdvajamo sljedeće:

  • strogo pridržavanje propisa o označavanju, premještanju i prometu životinja,
  • svi vlasnici svinja moraju osigurati da se domaće svinje drže na način kojim je u potpunosti, onemogućen svaki direktan i indirektan kontakt domaćih svinja s divljim životinjama,
  • zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom,
  • veterinaru je potrebno prijaviti svaku svinju koja pokazuju znakove bolesti, uginuća domaćih svinja i nađenih uginulih divljih svinja,
  • obavezno je testiranje uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja radi isključivanja ASK,
  • vlasnici svinja moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tokom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.