Napreduje izgradnja Koridora Vc na dionici Nemila – Vranduk

Radovi na izgradnji autoceste Koridora Vc odvijaju se na sedam gradilišta, a najveći obim posla se trenutno izvodi u Zeničko-dobojskom kantonu.

Posebno napreduje gradnja na dionici Nemila – Vranduk, dužine 5,67 kilometara gdje radove izvodi turska firma HGG Insaat Anonim Sirketi.

Trenutno se izvode radovi na izmještenju magistralne ceste M-17, s obzirom na to da se trasa autoceste većim dijelom poklapa sa postojećom magistralnom cestom. Radovi se odvijaju i na potputnjacima i potpornim zidovima. Na pojedinim dijelovima radi se privremeno uređenje korita rijeke Bosne, iskop kosine uz postojeću magistarlnu cestu M-17, te ugradnja kamenog nasipa iza zida.

Paralelno sa zemljanim i betonskim radovima izvode se radovi na izmještanju, zaštiti i izgradnji raznih komunalnih instalacija. U skladu sa geotehničkom misijom G31 izvedeno je 467,80 m bušotina te instalirano 266,60 m inklinometara.

U sklopu izgradnje dionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu, gdje su radovi na izgradnji pravougaonog betonskog korita (regulaciji korita) Nemilske rijeke završeni, a na dijelu trase izmještene M-17 započeta je ugradnja slivnika i priključnih cjevovoda. Do sada je iskopano oko 77.000 m³ zemljanog materijala, a ugrađeno oko 138.000 m³ nasipa.

Na gradilištu zavisno od radova koji se obavljaju angažirano je oko 119 radnika.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 63.956.530 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Dionica Nemila – Vranduk veoma je značajna jer će spojiti dvije dionice koje su već u izgradnji, dionicu Poprikuše – Nemila na sjeveru, te dionicu Vranduk – Ponirak na jugu, čijom izgradnjom će biti omogućen promet bez prekida na svim navedenim dionicama.