Nastavlja se izgradnja objekta OŠ „Žepče“

Jučer je potpisan ugovor o izvođenju završnih radova na novom objektu Osnovne škole “Žepče” između Općine Žepče i MSC GRADNJA d.o.o. Žepče .

Riječ je o elektro radovima – finalnoj montaži, ugradnji sanitarne opreme u toaletima, molerskim radovima, podnopolagačkim radovima i gips kartonskim radovima.

Vrijednost ovih radova je 215.288,24 KM koje je u osigurala Vlada Federacije BiH, odnosno, Federalno ministarstvo finansija.

Nakon realizacije potpisanog bit će završena većina unutrašnjih radova, osim dijela podnopolagačkih radova, a poslije čega slijedi vanjsko utopljavanje objekta – fasada, za koja su već osigurana sredstva, te ostaje da se uradi vanjsko uređenje s infrastrukturnim radovima (toplovod i kanalizacija).