Nema odluke o opozivu načelnika Maglaja, prolongirana sjednica općinskog vijeća

Odgođena je današnja 32. sjednica Općinskog vijeća Maglaja, a na kojoj su se vijećnici između ostaloga trebali izjasniti o opozivu načelnika Mirsada Mahmutagića.

Redovna sjednica općinskog vijeća Maglaja, koja se pored ostalog trebala razmatrati i nacrtu budžeta za narednu godinu, što je bio prijedlog kluba vijećnika SDA, nije održana danas, odnosno prolongirana je za četvrtak 23. novembra.

Prolongiranje sjednice je uslijedilo nakon nekoliko pauza i sastanaka koalicije i kolegija općinskog vijeća, a nakon nečega je predsjedavajuća Aida Bašić dala saglasnost na prijedlog da se sjednica prolongira za četvrtak 23. novembra.

Sjednica danas praktično, u skladu sa našim poslovnikom, nije ni počela. Iz određenih, pa nisu to ni neka, ni proceduralna pitanja. Ustvari, dešavalo se da je vijećnik, Smajlović Almir, napustio vijeće, podnio ostavku, i do početka sjednice, kako sam ja i rekla u uvodnom dijelu, na protokol općinskog vijeća nije stigao dopis od strane CIK-a da je dodijeljen mandat drugom vijećniku. Kako ne bismo ulazili u neka pitanja koja u potpunosti nisu baš ni sasvim jasna ostalim vijećnicima, i da bi na protokol pristigao dopis o dodjeli mandata drugom vijećniku, mi smo sjednicu, znači, dogovorili se da sjednica bude u četvrtak 23.11.2023. godine u 16:00“, kazala je Aida Bašić predsjedavajaća Općinskog vijeća Maglaj.