JU Dom zdravlja Zavidovići

Obavijest o pružanju besplatnih zdravstvenih usluga penzionerima u Domu zdravlja Zavidovići

U skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zavidovići za 2023.godinu i utrošku sredstava s Tekućeg transfera Domu zdravlja za liječenje penzionera i pružanje zdravstvenih usluga penzionerima iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. godinu, obavještavaju se penzioneri s područja grada Zavidovići da će se zdravstvene usluge početi pružati u Domu zdravlja Zavidovići počevši od 7. juna 2023. godine.

Zdravstvene usluge penzionerima, koje će se finansirati sa navedenog transfera u JU „Dom zdravlja“ Zavidovići su:

  • internističke usluge (ultrazvuk srca i holter EKG-a) samo po uputi specijaliste,
  • urološke usluge (pregled specijaliste urologa samo po uputi doktora porodične medicine),
  • radiološke usluge ( ultrazvuk dojki, color dopler krvnih sudova vrata i color dopler gornjih ili donjih ekstremiteta) samo po uputi doktora porodične medicine; specijaliste radiologa ili vaskularnog hirurga,
  • ginekološke usluge (ehosonografski pregled male zdjelice kolor doplerom) samo po uputi doktora porodične medicine,
  • specijalistički pregledi (urolog) samo po uputi doktora porodične medicine.

Bilo koja od navedenih usluga, na teret sredstava iz Budžeta, može biti pružena samo jednom u toku godine.

Pravo na ostvarivanje pomenutih zdravstvenih usluga, mogu ostvariti jednom godišnje penzioneri i supružnici penzionera pod sljedećim uslovima:

  • da visina penzije ne prelazi iznos zagarantovane penzije,
  • da korisnik usluge uz zdravstvenu knjižicu priloži i zadnji ček penzije i ličnu kartu korisnika,
  • u slučaju niže penzije od utvrđene minimalne penzije, korisnik je dužan konsultovati Udruženje penzionera Općine Zavidovići, koje će mu izdati potvrdu o pravu na korištenje zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Zavidovići.