Obavještenje Doma zdravlja Zavidovići

Iz JU Dom zdravlja Zavidovići obavijestili su javnost da je ova ustanova stavila dva nova broja mobilnih telefona u funkciju, a koji će se koristit u svrhu komunikacije građanstva s medicinskim osobljem.

Na iste brojeve mobilnih telefona građani mogu komunicirati s medicinskim tehničarima radi naručivanja za pregled kod ljekara, te korištenja ostalih usluga u navedenim službama Doma zdravlja.

Brojevi su slijedeći:

  • Služba za porodičnu medicinu – 061/287 516,  koji se može koristit radnim danima od 07:00 -19:00 sati
  • Službu za opštu medicinu, kućno liječenje i polivalentnu patronažu – 061/287 598, koji se može koristiti radnim danima od  07:00-15:00 sati.