Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za sport u 2023. godini

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisali je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.

Pravo prijave na poziv imaju nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu, a koji ispunjavaju slijedeće uslove:

  • da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona,
  • da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12. 2021. godine.

Nosioci sportskih aktivnosti su:

  • sportski klubovi i klubovi osoba sa invaliditetom koji su sa seniorskom selekcijom ostvarili plasman u viši rang na kraju takmičarske sezone 2022/2023. (Druga liga, Prva Federalna liga, Premijer liga, Super liga, i dr.),
  • sportski klubovi i klubovi osoba sa invaliditetom najvišeg državnog ranga ligaškog takmičenja seniorske selekcije (Premijer liga BiH),
  • sportisti koji su ostvarili značajan rezultat odnosno osvojili medalju na Svjetskom ili Evropskom prvenstvu u 2023. godini.

Prijavu  za dodjelu sredstava mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:

  • podrška klubovima koji su ostvarili plasman u viši rang takmičenja na kraju takmičarske sezone 2022/2023,
  • podrška klubovima najvišeg državnog ranga takmičenja (Premijer liga BiH),
  • podrška sportistima koji su ostvarili značajan rezultat – osvojena medalja na Svjetskom ili Evropskom prvenstvu u 2023. godini, a za koju nisu već sufinansirani od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona ili drugog organa kantonalne uprave.

Krajnji rok za dostavu prijava je 10. oktobar 2023. godine, a cijeli tekst poziva sa prijavnim obrascima je moguće preuzeti ovdje.