Objavljen konkurs za imenovanje novog policijskog komesara MUP-a ZDK

Nezavisni odbor Skupštine Zeničko-dobojskog kantona raspisao je Javni konkurs za imenovanje policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon što je Vlada ZDK prošle sedmice razriješila ove dužnosti Rusmira Šišića objavljen je novi konkurs koji traje dvije sedmice.

Kandidat za policijskog komesara mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova;
 • da ima najmanje VII stepen školske spreme ili najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova;
 • da ima čin glavnog inspektora i najmanje tri godine radnog iskustva u tom činu;
 • da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini;
 • da nije disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti;
 • da se na njega ne odnosi odredba člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije bio član političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
 • da nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou i da nije bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen, u vrijeme prijavljivanja na konkurs;
 • da nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na ovom linku.