Objavljen konkurs za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Javni konkurs za izbor i imenovanja direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (ZZO ZDK).

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju u dole navedene posebne uslove:

  • VSS, VII stepen stručne smjene, dokaz o završenom visokom obrazovanju Bolonjskog sistema studiranja (240 ECTS bodova) društvenog smjera,
  • 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Cijeli tekst konkursa kao i način priajve je moguće pronaći na stranici Vlade Zeničko-dobojskog kantona.