Objavljen konkurs za izbor i imenovanje direktora BNP Zenica

Upravni odbor Javne ustanove „Bosansko narodno pozorište Zenica“ raspisao je Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Bosansko narodno pozorište Zenica“.

Prema opisu funkcije, direktor BNP Zenica zastupa i predstavlja Pozorište, organizuje i provodi umjetničku, programsku, poslovnu i kadrovsku politiku Pozorišta, te je odgovoran za zakonitost rada Pozorišta i vrši i druge poslove u skladu sa Pravilima Pozorišta i Zakonom o pozorišnoj djelatnosti ZDK.

U skladu sa članom 40. Zakona o pozorišnoj djelatnosti ZDK, direktor Pozorišta za vrijeme trajanja mandata ne može obavljati pozorišne i umjetničke poslove u drugim pozorištima u zemlji i inostranstvu.

Direktor Pozorišta imenuje se na mandatni period od četiri (4) godine, a osnovna neto plata direktora iznosi 1.267,73 KM.

Pored općih uslova, kandidat koji konkuriše za direktora, u skladu sa Zakonom i Pravilima, mora ispunjavati i
posebne uslove:

 1. visoka stručna sprema (VSS – VII stepen stručne spreme), odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa studija (bolonjski sistem školovanja) humanističkog, društvenog usmjerenja, odnosno iz oblasti umjetnosti,
 2. najmanje pet (5) godina radnog staža nakon završenog studija,
 3. ostvareni i dokazani rezultati rada u oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i menadžmenta, kako u teoriji tako i u praksi,
 4. najmanje tri (3) godine iskustva na rukovodedim poslovima,
 5. da može kreirati umjetnički program, organizovati poslovanje i doprinijeti razvoju Pozorišta,
 6. predložen okvirni četverogodišnji Program rada Pozorišta koji podrazumijeva:
  a) plan poslovnih i programskih aktivnosti i
  b) okvirni finansijski i kadrovski plan njegovog ostvarivanja,
 7. poznavanje engleskog jezika.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje” Sarajevo, “Službenim novinama FBiH”, na internetskim stranicama JU BNP Zenica (www.bnp.ba), Grada Zenica (www.zenica.ba) i JU Služba za zapošljavanje ZDK (www.zdk-szz.ba), te na oglasnim pločama JU BNP Zenica i JU Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Zenica.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja , a tekst cijelog oglasa moguće je pronaći na ovoj stranici.