Objavljen konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica.

Oglasom se traži po jedan izvršilac na sljedećim pozicijama:

  1. stručni saradnik za poslove urbanizma u Službi za urbanizam
  2. stručni saradnik za poslove niskogradnje u Službi za urbanizam

Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete.

Radno mjesto 1:

  • VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet arhitektonske struke,
  • najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru.

Radno mjesto 2:

  • VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet građevinske struke,
  • najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme odnosno visokog obrazovanja,
  • poznavanje rada na računaru.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na internet stranici Agencije.