Objavljen konkurs za prijem državnih službenika u Ministarstvu za provosuđe

Agencija za državnu službu Federacije BiH objavila je Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

Oglasom se traži po jedan izvršilac za svako od navedenih pozicija:

 1. sekretar ministarstva
 2. upravni inspektor
 3. stručni savjetnik za lokalnu samoupravu
 4. stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to za:

Radno mjesto 1:

 • stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne i upravne struke,
  − najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,

Radno mjesto 2:

 • stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, na najsloženijim upravno-pravnim poslovima ili upravnom rješavanju poslije položenog stručnog ispita propisanog u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • poznavanje rada na računaru,

Radno mjesto 3:

 • stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne i upravne struke,
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru,

Radno mjesto 4:

 • stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne i upravne struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
 • poznavanje rada na računaru.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na stranici Agencije za državnu službu FBiH.