Objavljen konkurs za prijem službenika u FUP

Agencija za državnu službu FBiH objavila je Javni konkurs za za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi policije (FUP).

Predmetnim oglasom se traže radnici u sektoru za podršku i sektoru za materijalno-finansijske poslovei to:

Sektor za podršku
Odsjek za informatiku
1. stručni savjetnik za administraciju baza podataka – 1 (jedan) izvršilac
2. stručni savjetnik za sigurnost informacionog sistema – 1 (jedan) izvršilac
3. stručni savjetnik za računarske komunikacije – 1 (jedan) izvršilac
4. viši stručni saradnik za razvoj aplikacija – 1 (jedan) izvršilac

Sektor za materijalno-finansijske poslove
Odsjek za materijalno opremanje i investicione poslove
5. stručni savjetnik za materijalno opremanje i investicije – 1 (jedan) izvršilac
Odsjek za finansijsko-knjigovodstvene poslove
6. stručni savjetnik za planiranje, izvršenje i analizu budžeta – 1 (jedan) izvršilac

Pripadajuća neto plata iznosi 1.578,50 KM za sve pozicije osim pozicije za broj 4, a za koju neto plata iznosi 1.501,50 KM.

Cijeli tekst konkursa je dostupan na novoj internet stranice Agencije za državnu službu FBiH.