Objavljen konkurs za za dodjelu javnih priznanja Općine Maglaj

Komisija za dodjelu javnih priznanja dana Općine Maglaj prošle sedmice je objavila Konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Javna priznanja su:

  • Grb Maglaja
  • Počasni građanin Maglaja
  • Maglajska plaketa
  • Maglajska lenta
  • Zahvalnica

Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja imaju, u skladu s ovom Odlukom, vijećnici i klubovi vijećnika, Općinski načelnik, organi mjesne samouprave, organi uprave na svim nivoima vlasti, ustanove, priverdna društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije, neformalna grupa od najmanje 20 građana općine Maglaj i druge pravne osobe. Samoincijativa za dodjelu javnih priznanja, nije dopuštena.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima općine Maglaj i drugim licima koja rade na području općine Maglaj, udruženjima, ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim licima za uspjehe u radu i djelovanju, kojima se značajno doprinosi razvoju općine Maglaj, kao cjeline ili pojedinih njenih dijelova, afirmaciji njenih interesa, kao i radi odavanja počasti i zahvalnosti.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Javna priznanja se mogu dodjeljivati i građanima, drugim licima i institucijama koji rade van područja općine Maglaj, udruženjima, privrednim društvima i drugim privrednim licima koji svojim djelovanjem i radom značajno doprinose razvoju općine Maglaj, afirmaciji njenih interesa, kao i radi odavanja počasti i zahvalnosti.

Cijeli tekst konkursa je moguće pročitati na internet stranici Općine Maglaj.