Objavljen Natječaj za izradu idejnog rješenja zgrade općinske uprave u Žepču

Općina Žepče je objavila Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko–urbanističkog rješenja zgrade općinske uprave u Žepču s vanjskim uređenjem.

Pravo sudjelovanja imaju i pravna i fizička lica – svi diplomirani inženjeri arhitekture i studenti arhitekture. Svaki od učesnika ima pravo učešća sa samo jednim radom.

Natječajna dokumenta se može dobiti u uredu broj 6 Općine Žepče ili putem e-mail adrese [email protected]

Učešće na natječaju se na plaća, a za najbolja tri rada su osigurane i novčane nagrade: 1. mjesto – 7000 KM, 2. mjesto – 4000 KM, te 3. mjesto – 2000 KM.

Cijeli tekst natječaja je dostupan na internet stranici Općine Žepče.