Objavljen oglas za prijem u Oružane snage BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Oglasom se prima veći broj izvršilaca u različitim službama, a kandidati trebaju da ispunjavaju navedene opće uslove:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da su zdravstveno sposobni za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
  • da nisu osuđivani na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci;
  • da nisu prethodno otpušteni iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti u posljednje tri godine;
  • da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određenih djelatnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane;
  • da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
  • da imaju odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavljanje određene dužnosti;
  • da nisu mlađi od 18 (osamnaest) godina, niti stariji od 27 (dvadesetsedam) godina u vrijeme prijema, to jeste, na dan 01.12.2023. godine;
  • da su uspješno završili osnovnu vojnu obuku (ovaj uvjet kandidati će ispuniti ako uspješno završe osnovnu vojničku obuku, koju će Ministarstvo odbrane BiH organizovati nakon završenih testiranja, sigurnosnih provjera i zdravstvenih pregleda).

Cijeli tekst oglasa za pravilnicima i prijavnim obrascima je dostupan na internet stranici Ministarstva odbrane BiH.