Objavljen poziv Ministarstva za privredu ZDK za projekte turističke infrastrukture

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture.

Pozivaju se općine/gradovi, organizacijske jedinice općine/grada (mjesne zajednice) iz Zeničko-dobojskog kantona, te udruženja i fondacije registrovani prema Zakonu o udruženjima i fondacijama, čije dominantne aktivnosti su vezane za djelatnosti turizma na području Zeničko-dobojskog kantona, sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu i registrovanom šifrom osnovne djelatnosti iz oblasti turizma, koji realizuju projekte pripreme i organizacije obnove i/ili izgradnje, uređenja objekata javne turističke infrastrukture i suprastrukture ili rekreacijskih i drugih turističkih sadržaja na području Zeničko-dobojskog kantona kao što su:

 • kupališta i plaže na rijekama i jezerima
 • turistički informativni centri
 • odmorišta pored puteva
 • otvoreni objekti sportske rekreacije i rekreacije za djecu
 • male vještačke akumulacije sa kupalištem
 • zabavno rekreativne staze i puteve (trim staze, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke staze, pješačke staze, i slično)
 • objekti za predah i kraće zadržavanje turista
 • kućice za organizaciju vjerskih i novogodišnjih praznika
 • izrada i održavanje turističke signalizacije
 • objekata kulturno-povijesnog naslijeđa

da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava obezbjeđenih za subvencioniranje dijela troškova započetih i realizovanih projekata u 2024. godini i projekata čija je realizacija započela u 2024. godini ali nije okončana. Krajnji rok za realizaciju projekata započetih u 2024. godini je 31.12.2024. godine.

Indikativna raspodjela ukupnog iznosa sredstava je kako slijedi:

 • za općine/gradovi ukupan iznos 200.000 KM, a po pojedinačnom zahtjevu općine/grada sredstva će se odobriti u iznosu ukupnog troška realizacije projekta (ne uključujući vlastito učešće i učešće drugih subjekata), ali ne više od 30.000 KM
 • za organizacijske jedinice općine/grada (mjesne zajednice) ukupan iznos 150.000 KM, a po pojedinačnom zahtjevu organizacijske jedinice općine/grada (mjesne zajednice) sredstva će se odobriti u iznosu ukupnog troška realizacije projekta (ne uključujući vlastito učešće i učešće drugih subjekata), ali ne više od 30.000 KM
 • za udruženja i fondacije ukupan iznos 150.000 KM, a po pojedinačnom zahtjevu udruženja i fondacije sredstva će se odobriti u iznosu ukupnog troška realizacije projekta (ne uključujući vlastito učešće i učešće drugih subjekata), ali ne više od 20.000 KM.

Cijeli tekst poziva je dostupan ovdje.