Objavljen poziv za dodjelu sredstava za fizičku kulturu i sport iz Budžeta Grada Zavidovići

Grad Zavidovići je u ponedjeljak na svojoj internet stranici objavio Javni poziv za dodjelu sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport iz Budžeta Grada Zavidovići za 2024. godinu.

Nosioci sportskih aktivnosti na području grada Zavidovići mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da imaju sjedište na području grada Zavidovići,
  • da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2022.godine.
  • da su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.

Nosioci sportskih aktivnosti su:

  • sportski klubovi,
  • sportska društva,
  • sportski klubovi i sportska udruženja lica sa invaliditetima,
  • druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja fizičke kulture i sporta.

Cijeli tekst poziva kao i prijavne obrasce je moguće preuzeti na internet stranici Grada, a poziv je otvoren 20 dana od dana njegove objave na istoj.