Objavljen poziv za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta ZDK za 2023. godinu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu. 

1. Nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uslova:

 • da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona i da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2021. godine,
 • da provode sportsko-takmičarske aktivnosti reprezentativnih selekcija BiH na području Zeničko-dobojskog kantona i da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12. 2021. godine,
 • da provode sportsko-rekreativne aktivnosti mladih izvan sistema redovnih takmičenja masovnog karaktera sa više od 500 učesnika na području Zeničko-dobojskog kantona i da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2021. godine.

2. Nosioci sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su:

 • sportski klubovi,
 • sportski savezi,
 • strukovni-granski savezi,
 • sportska društva,
 • sportski klubovi i sportska udruženja osoba sa invaliditetima,
 • sportska udruženja i drugi pravni subjekti koji obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja ili sporta uz ispunjavanje uslova iz člana 6. Zakona o sportu Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/17),
 • istaknuti i perspektivni sportisti pojedinci/reprezentativci (putem klubova).

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:

 • učestvovanje na službenim takmičenjima:
  1. učestvovanje na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i provode legitimni granski savezi na najvišem postojećem nivou (kantonalni savezi za kantonalna takmičenja, federalni savezi za federalna takmičenja ili državni savezi za državna takmičenja).
  2. učestvovanje na službeno priznatim međunarodnim takmičenjima organizovanim od strane sportskih organizacija koje su dio zajednice Olimpijskog/Paraolimpijskog komiteta,
 • sportske aktivnosti i takmičenja za osobe sa invaliditetom,
 • vannastavne sportske aktivnosti i takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola,
 • vannastavne sportske aktivnosti i takmičenja studenata,
 • takmičenja sportista koji su aktuelni članovi reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine.

Cijeli tekst poziva sa prijavnim obrascima je moguće preuzeti ovdje.