Objavljen poziv za dodjelu stipendija studentima iz povratničkih porodica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je Javni poziv za dodjelu stipendija studentima povratnicima na području države Bosne i Hercegovine za akademsku 2023/2024 godinu.

Pravo učešća u javnom pozivu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području države Bosne i Hercegovine;
  2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka;
  3. da studiraju na jednoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
  4. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta, prvi put upisani na neku od godina studija I ili II ciklusa po Bolonjskom sistemu studiranja odnosno studenti dodiplomskog studija;
  5. da nisu stariji od 30 godina.

Posebni kriteriji nisu obavezni ali će se dodatno bodovati i studenti koji ispunjavaju najmanje jedan poseban kriterij će ostvariti mogućnost na veći iznos stipendije od studenata koji ispunjavaju samo opće kriterije.

Posebni kriteriji su:

  • ako student pripada kategoriji manjiskih povratnika;
  • ako student studira na jednom od fakulteta i smjerova koja spadaju u deficitarna zanimanja prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine;
  • ako je student u braku.

Rok za dostavljanje prijava je 20.12.2023. godine, a cijeli tekst poziva je dostupan na stranici ministarstva.