Objavljen poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika

Grad Zenica je prošlog petka u saradnji sa organizacijom Muslim Aid Association raspisao Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu četrdeset (40) plastenika od 100 m² sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje, kristalonima i dodatnom opremom.

Projekat sufinansira Grad Zenica u iznosu od 40%, Muslim Aid Association također u iznosu od 40% te krajnji korisnici sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

Pravo učešća u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe, koje imaju prebivalište na području Grada Zenica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili je zemljište u vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (djed, baka, roditelji, djeca, unuci) te supružnika, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup na period ne kraći od 3 godine u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom ne ostvaruju:

 • lica koja su dobila donaciju plastenika od Grada Zenica, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnje tri godine,
 • članovi uže porodice zaposlenika NVO Muslim Aid Sarajevo i Grada Zenica,
 • lica koja su u proteklom vremenskom periodu nenamjenski koristila dobijena podsticajna sredstva od strane Grada Zenica, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnje tri godine.

Podnosilac prijave treba da ispunjava sljedeće uslove:

 • da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba u dobi od 18 do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području Grada Zenica,
 • da je nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata FBiH ili ovjerena izjava da će korisnik u toku 2024. godine izvršiti upis u Registar,
 • da je podnosilac zahtjeva, supružnik ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korištenje ili u zakup na najmanje 3 godine i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju (udaljenost ne veća od 1000 m putne komunikacije),
 • da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 • da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom projektu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva (pod posjedovanom plasteničkom površinom smatra se plastenik metalne konstrukcije sa bočnim ventiliranjem),
 • da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (740,00 KM),
 • da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje, koju organizuju NVO Muslim Aid Association i Grad,
 • da u posljednjih tri godine nije ostvarivao pravo na donaciju plastenika od Grada, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 • da će dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godina od potpisivanja Ugovora.

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada Zenica, odnosno do 15.4.2024. godine. Cijeli tekst javnog poziva s potrebnim obrascima je dostupan na internet stranici Grada Zenica.