Objavljen poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavilo je Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila.

Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila ima osoba koja ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima, najmanje srednju stručnu spremu;
 • da ima, najmanje tri godine, vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit;
 • da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, ne starije od 12 mjeseci;
 • da joj u posljednjih 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera
 • zabrane upravljanja motornim vozilom – uvjerenje ne smije biti starije od mjesec dana.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova svaki kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 • dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stručne spreme (ovjerenu kopiju odgovarajuće diplome/svjedodžbe),
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom – ne starije od 12 mjeseci (original ili ovjerenu kopiju),
 • uvjerenje da mu u posljednjih 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom – ne starije od jednog mjeseca,
 • dokaz o uplati troškova za eliminatorski ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave.

Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 45 sati i to:

 • Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima – 15 sati,
 • Saobraćajna psihologija – 10 sati,
 • Pedagogija – 8 sati,
 • Metodika vođenje – 2 sata,
 • Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme – 10 sati.

Ispit za instruktora vožnje obuhvata polaganje iz:

 • Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima – polažu se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM)
 • Saobraćajna psihologija – polažu se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM)
 • Pedagogija – polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM)
 • Metodika vožnje – polaže se praktično (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM)
 • Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme – polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM)
 • Upravljanje motornim vozilom – polaže se praktično (za: A i B kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 150 KM, za: C kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 180 KM i za: D kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 210 KM)

Cijena popravnog ispita za stjecanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila iznosi 100 KM po jednom ispitu.

Kandidat za instruktora vožnje koji ima dozvolu — instruktora vožnje odgovarajuće potkategorije/kategorije vučnog vozila, a polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE1 BE, polaze samo odgovarajući ispit iz upravljanja motornim vozilom.

Kandidat za instruktora vožnje obavezno uz Prijavu za polaganje ispita za instruktora vožnje dostavlja dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i troškova za pripremnu nastavu, iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati, u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave.

Prijave se vrše najkasnije do 6. marta 2024. godine, a cijeli tekst poziva je dostupan na ovoj poveznici.