Objavljena preliminarna lista dobitnika kantonalne stipendije

Općina Zavidovići je objavila preliminarnu listu studenata dobitnika stipendije za redovne studente prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021. godinu.

Liste je moguće preuzeti u nastavku:

– Spisak studenata – aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/2021. godinu (preliminarna lista),
– Spisak studenata – deficitarna zanimanja sa prosjekom 8,50 i više,
– Spisak studenata – aplikanata koji nisu u konkurenciji za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/2021. godinu (preliminarna lista).